KOBRTEK, Jozef. Zobrazení stínů ve scéně s využitím knihovny DirectX [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53696. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Navrátil.
Uložit do Citace PRO