SRNEC, Pavel. Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Petr Pospíchal.
Uložit do Citace PRO