CHOLASTA, Jan. Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53715. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Zelený.
Uložit do Citace PRO