MAŠKOVÁ, Lucie. Návrh komunikační strategie pro AVANZO a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO