POSPÍŠIL, Petr. Knihovna pro efektivní záznam videa v 3D aplikaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jiří Havel.

Uložit do Citace PRO