ŠPAČEK, Petr. Sada testů na výkon MIT Kerberosu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Zelený.

Uložit do Citace PRO