JURKA, Zdeněk. Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53747. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Přibyl.
Uložit do Citace PRO