GEBAUEROVÁ, Jaroslava. Strategie vstupu firmy na zahraniční trh [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO