GEBAUEROVÁ, Jaroslava. Strategie vstupu firmy na zahraniční trh [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO