ADÁMEK, Michal. Rychlé rozpoznání aplikačního protokolu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53758. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.

Uložit do Citace PRO