ŠINKORA, Jan. Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.
Uložit do Citace PRO