VAĎURA, Jiří. Využití Vertex a Pixel shaderu v OpenGL pro 3D zobrazení 3D obrazových dat v medicíně [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53768. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO