SZÖCS, Ladislav. Povrchový kondenzátor pro parní turbinu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5377. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO