BARBOŘÍK, Jiří. Informační systém pro řízení toku dokumentů [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53776. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO