SKOPAL, Aleš. Monitorování aktivit uživatelů na pracovních stanicích [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.

Uložit do Citace PRO