TUČ, David. Návrh komunikační strategie (pro konkrétní firmu, organizaci) [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO