SZÖLLÖS, Alexandr. Hyperbolická parciální diferenciální rovnice homogenního a nehomogenního vedení [online]. Brno [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53795. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.
Uložit do Citace PRO