LABAJ, Tomáš. Detekce křivek v obraze [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.

Uložit do Citace PRO