FILIP, Jan. Detekce a sledování malých pohybujících se objektů [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53797. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.
Uložit do Citace PRO