HALAMÍČEK, Jan. Real-time počítačová hra s prvky UI [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53798. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Holík.
Uložit do Citace PRO