ILAVSKÝ, Ľubomír. Řadič sběrnice PCI pro vývojovou kartu s obvodem FPGA [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53804. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.

Uložit do Citace PRO