ŠPERKA, Svatopluk. Simulace a návrh inteligentních agentů [online]. Brno [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.
Uložit do Citace PRO