SOĽANKA, Lukáš. Návrh architektury sondy pro monitorování síťových toků [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53815. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.

Uložit do Citace PRO