FILÁK, Jakub. Evoluční optimalizace turnusů jízdních řádů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53816. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO