NEJEZCHLEB, Ivan. Tone-mapping pro HDR obrazy [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Seeman.

Uložit do Citace PRO