HOŠTÁK, Martin. Systém pro podporu managementu rizik [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53819. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO