HÄUSLER, Miroslav. Návrh motivačního systému firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO