BĚLÍN, Jan. Interaktivní manipulace s 3D objekty se silovou zpětnou vazbou [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53821. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO