ŘEZÁČ, Jakub. Zdokonalování procesů vývoje software [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53825. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.

Uložit do Citace PRO