GENČÚR, Martin. Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java [online]. Brno [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53828. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO