GENČÚR, Martin. Rámec pro dynamickou aktualizaci aplikací v jazyce Java [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53828. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO