BOHAČIAK, Ondrej. Programování s přístupem Design by Contract na platformě .NET [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.
Uložit do Citace PRO