LUDVÍK, Martin. Analýza diagramů byznys procesů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Weiss.
Uložit do Citace PRO