RŮŽIČKA, Miloslav. Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.

Uložit do Citace PRO