PAFČO, Tomáš. Knihovna pro generování realistických modelů stromů [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vít Štancl.

Uložit do Citace PRO