VONDRUŠKA, Lukáš. Hardwarové předzpracování paketů pro urychlení síťových aplikací [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jiří Tobola.

Uložit do Citace PRO