ŠEBEK, Michal. Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.
Uložit do Citace PRO