JEŽ, David. Univerzální vývojová deska pro mikrokontrolery řady Pic18F [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO