HEFKA, Lukáš. Plánování a rozvrhování [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.
Uložit do Citace PRO