NEČAS, Ondřej. Photon mapping [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53890. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO