ADAMÍK, Pavel. Řízení dynamických systémů v reálném čase [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53902. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Kunovský.
Uložit do Citace PRO