ŠELEPA, Jan. Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Čermák.

Uložit do Citace PRO