HORÁK, Zdeněk. CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53908. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO