SVOBODA, Jan. Harmonizace melodie [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53913. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Fapšo.
Uložit do Citace PRO