SOLÁR, Peter. Syntaxí řízený překlad založený na hlubokých zásobníkových automatech [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.

Uložit do Citace PRO