VLČEK, Adam. Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Seeman.
Uložit do Citace PRO