DYTRYCH, Jaroslav. Vývoj webových komponent AJAX v prostředí ExtJS [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.

Uložit do Citace PRO