BLAHO, Juraj. Detekce pohybu ruky pro ovládání aplikací [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53937. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.
Uložit do Citace PRO