DRAGULA, Peter. Recognition of Fine Skin Movements on a Fingertip [online]. Brno [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO