ŽÍDEK, Marek. Simulátor stavových diagramů [online]. Brno [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53945. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.
Uložit do Citace PRO