ŽÍDEK, Marek. Simulátor stavových diagramů [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53945. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.

Uložit do Citace PRO