HROZÁNY, Boris. E-learningový kurz pro výuku Algoritmů [online]. Brno [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53951. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO