SOBOTKA, Miroslav. Ubiquitous Learning [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.

Uložit do Citace PRO